Landscaping Project

 

Inwentaryzacja drzewostanu w 2016 r.

W tym roku otrzymaliśmy bardzo dużo zleceń polegających na przygotowaniu projektu nasadzeń dla nowo projektowanych inwestycji. 

 

Podsumowując tylko te inwestycje, zinwentaryzowaliśmy ok 12 000 sztuk drzew. 

 

 

Do większości inwestycji przygotowywana była również gospodarka drzewostanem oraz projekt nasadzeń.

 

12 grudnia 2016
Powrót
Powrót

T: 506-189-980

biuro@ls-project.pl

T: 880-145-485

lidia.czarnecka@gmail.com