Landscaping Project

 

 

Koncepcja

Przedstawiamy koncepcję przestrzenną i funkcjonalną założenia. Koncepcja w postaci graficznego rzutu, z uszczegółowieniem ważnych elementów założenia, wstępnym doborem gatunkowym oraz rzutami aksonometrycznymi wybranych części.

Koncepcja jest etapem silnej współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, dążącą do usatysfakcjonowania obu stron.

Powrót

T: 506-189-980

biuro@ls-project.pl

T: 880-145-485

lidia.czarnecka@gmail.com