Landscaping Project

 

 

ZOO

 

Lokalizacja: Warszawa

 

 

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

 

 

Przedmiotem opracowania jest modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie. Do współpracy przy projekcie zieleni zostaliśmy zaproszeni przez zaprzyjaźnione biuro architektoniczne 4M Architekci Magdalena Kużela.

 

Przedmiotem naszego opracowania jest projekt zieleni dla całej alei, który przewiduje usunięcie wszystkich drzew w złym stanie fitosanitarnym, oraz drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników. Ponadto projekt przewiduje przesadzenie drzew i krzewów istniejących w miejsce na terenie ZOO wskazane przez Zarządzającego podczas wykonywania prac.

Projekt nasadzeń zakłada odtworzenie drzewostanu Alei Głównej drzewami gatunku Acer platanoides (klon pospolity) oraz gatunku Carpinus betulus 'Fastigiata' (grab pospolity). Projektowane gatunki są gatunkami rodzimymi, długowiecznymi,
dobrze znoszącymi warunki miejskie.

Projekt zakłada podkreślenie reprezentacyjnego charakteru Alei Głównej poprzez zastosowanie wzdłuż chodnika żywopłotu formowanego wysokości 80 cm z Cotoneaster lucidus (irga błyszcząca). Pozostałe tereny zieleni pomiędzy chodnikiem
a wybiegami dla zwierząt zostaną uzupełnione gatunkiem okrywowym Stephanandra incisa 'Crispa'. Nasadzenia te ułatwią pielęgnację terenów zieleni przy Alei oraz
ujednolicą charakter otoczenia.

 

 

Powrót

T: 506-189-980

biuro@ls-project.pl

T: 880-145-485

lidia.czarnecka@gmail.com