Landscaping Project

 

 

Zapoznanie terenu i wizja lokalna

Na pierwszym spotkaniu poznajemy bliżej temat opracowania i wymagania zamawiającego. 

Zapoznajemy się z terenem, jego warunkami, wykonując potrzebne analizy i pomiary. Zamawiający przedstawia nam swoje oczekiwania i możliwości.

Na podstawie tych analiz tworzymy koncepcję założenia ogrodowego.

Powrót

T: 506-189-980

biuro@ls-project.pl

T: 880-145-485

lidia.czarnecka@gmail.com