Landscaping Project

 

 

Projekt zagospodarowania EKO Parku w Warszawie Ursus

 

Lokalizacja: Warszawa Ursus

 

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dla projektu utworzenia EKOparku w Warszawie przy ul. Gierdziejewskiego o łącznej powierzchni 20 929,00 m2.

 

Projekt przewiduje rozbiórkę istniejących nawierzchni i elementów małej architektury, wycinkę drzew, budowę nowych nawierzchni (nawierzchnia mineralna, nawierzchnia drewniana, parking, nawierzchnia z betonu szczotkowanego i kostki bazaltowej), budowę Street Workoutu, budowę wybiegu dla psów, montaż elementów małej architektury, nasadzenia drzew i krzewów, założenie trawnika z siewu, założenie łąki kwietnej.

 

Termin realizacji: 2019 r.

 

 

Powrót

T: 506-189-980

biuro@ls-project.pl

T: 880-145-485

lidia.czarnecka@gmail.com