Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu

 

Lokalizacja: Elbląg

 

Inwestor: Miasto Elbląg

 

Przedmiotem opracowania jest projekt rewitalizacji Parku Dolinka w Elblągu, mieszczącego się wzdłuż rzeki Kumieli, na odcinku od ulicy Górnośląskiej do ulicy Spacerowej, poprzez utworzenie miejsc przyjaznych do sportu, rekreacji i wypoczynku mieszkańców oraz turystów odwiedzających Elbląg.

 

Teren opracowania obejmuje działki nr ew. 382, 376, 395/30 obręb 9 Projekt przewiduje rozbiórkę istniejących nawierzchni i elementów małej architektury (ławki, lampy parkowe, kosze na śmieci), wycinkę drzew, budowę nowych nawierzchni (z kostki betonowej, mineralnych, drewnianych), wymianę istniejących lamp oświetleniowych, budowę nowych lamp oświetleniowych, budowę monitoringu (projekt instalacji elektrycznych oraz monitoringu – w osobnym opracowaniu), stworzenie strefy seniora, budowę placów zabaw, budowę siłowni plenerowej, budowę boisk do siatkowi plażowej, montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci, witacze, stojaki na rowery, barierki, pergole, leżaki, stoły piknikowe, stoły do ping ponga oraz stoły do szachów, malowanie istniejących elementów małej architektury nie przewidzianych do rozbiórki, nasadzenia drzew, przesadzenie krzewów, regeneracja trawnika oraz przeniesienie rzeźby parkowej.

 

W 2019r. Zamawiający zwrócił się do nas z prośbą o aktualizację projektu oraz rozszerzenie poprzez modernizację istniejcego amfiteatru. 

 

Planowana termin realizacji: 2020r.

 

Powrót

DANE FIRMY:

LS-Project Maciej Sikorski

ul. Okulickiego 19A/15

05-825 Grodzisk Mazowiecki

NIP: 529-166-88-56

BIURO:

LS-Project Maciej Sikorski

ul. Orzeszkowej 5c

05-827 Grodzisk Mazowiecki

 

Maciej Sikorski

T: 506-189-980

biuro@ls-project.pl

Lidia Czarnecka - Prostko

T: 880-145-485

lidia.czarnecka@gmail.com