Koncepcje zagospodarowania wybranych terenów w Grodzisku Maz.

 

Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki

 

Inwestor: Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

 

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa Jakości Środowiska Miejskiego.

Przedmiotem opracowania są koncepcje parków, skwerów oraz zieleni przyulicznej w Grodzisku Mazowieckim mające na celu poprawę jakości środowiska miejskiego.

- Park w Kłudnie Starym

- Park przy ul. Górnej

- Skwer z placem zabaw dla psów

- Bulwary przy rzecze Rokiciance

- Skwer z placem zabaw i siłownią plenerową

 

W ramach dofinansowania zaprojektowano parki oraz skwery o powierzchni ok. 5 ha. Projekty przewidują wykonanie nawierzchni, montaż elementów małej architektury, budowę toru wrotkarskiego, wybiegu dla psów, bulwarów nad rzeką Rokicianką oraz nasadzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych.

 

Łączna powierzchnia opracowania: ok 5 ha

 

 

Powrót

DANE FIRMY:

LS-Project Maciej Sikorski

ul. Okulickiego 19A/15

05-825 Grodzisk Mazowiecki

NIP: 529-166-88-56

BIURO:

LS-Project Maciej Sikorski

ul. Orzeszkowej 5c

05-827 Grodzisk Mazowiecki

 

Maciej Sikorski

T: 506-189-980

biuro@ls-project.pl

Lidia Czarnecka - Prostko

T: 880-145-485

lidia.czarnecka@gmail.com