Projekt zagospodarowania Parku Karpinek w Lesznie

 

Lokalizacja: Leszno

 

Inwestor: Gmina Leszno

 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu parku Karpinek w Lesznie. Teren obejmuje działki o łącznej powierzchni terenu do zagospodarowania ok. 4,5 ha. Teren wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Na terenie znajdują się cztery pomniki przyrody.

 

Projekt przewiduje rozbiórkę istniejących elementów małej architektury (drewniane barierki, wiata blaszana, tablica informacyjna, tabliczki dydaktyczne), wycinkę drzew, budowę nowych nawierzchni (z kostki betonowej, mineralnych, drewnianych), budowę przyłącza wodociągowego, stworzenie strefy seniora, budowę placów zabaw, budowę siłowni plenerowej, budowę boisk do siatkowi plażowej, montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci, witacze, stojaki na rowery, leżaki, stoły piknikowe, stoły do ping ponga, wiaty gospodarcze, altany, pomosty; nasadzenia drzew i krzewów, założenia trawnika z siewu porządkowanie zieleni istniejącej.

 

 

 

Powrót

DANE FIRMY:

LS-Project Maciej Sikorski

ul. Okulickiego 19A/15

05-825 Grodzisk Mazowiecki

NIP: 529-166-88-56

BIURO:

LS-Project Maciej Sikorski

ul. Orzeszkowej 5c

05-827 Grodzisk Mazowiecki

 

Maciej Sikorski

T: 506-189-980

biuro@ls-project.pl

Lidia Czarnecka - Prostko

T: 880-145-485

lidia.czarnecka@gmail.com