Park sensoryczny - Pruszków

 

Lokalizacja: Pruszków

 

Inwestor: Urząd Miasta Pruszków

 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy ul. Wapiennej w Pruszkowie. Projekt przewiduje budowę parku "sensorycznego" ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci jako głównych użytkowników inwestycji. Ogrody zmysłów wykorzystywane są do celów socjalizujących, terapeutycznych i edukacyjnych dla osób niewidomych oraz osób z upośledzeniem zmysłowym i z zaburzeniami psychofizycznymi. 
Podstawowa funkcja nie wyklucza użytkowania ogrodów sensorycznych przez osoby zdrowe. Ogród zmysłów może być podzielony na strefy: smakową, dotykową, zapachową, słuchową, wzrokową i dźwiękową.
 Na terenie nowo projektowanego parku zainstalowane zostaną elementy małej architektury (m.in. , różnorodne nawierzchnie np. ścieżka bosych stóp; oraz zbudowane zostaną strefy programowe mające na celu oddziaływanie na poszczególne zmysły np. amfiteatr ze ścianą manipulacyjną, ściana z kolorowych luksferów, trawiaste pagórki, hamaki) Zostaną wykonane nasadzenia drzew i krzewów oraz powstanie ogród zapachowy.

 

Planowany termin realizacji: 2020 r.

 

 

Powrót

DANE FIRMY:

LS-Project Maciej Sikorski

ul. Okulickiego 19A/15

05-825 Grodzisk Mazowiecki

NIP: 529-166-88-56

BIURO:

LS-Project Maciej Sikorski

ul. Orzeszkowej 5c

05-827 Grodzisk Mazowiecki

 

Maciej Sikorski

T: 506-189-980

biuro@ls-project.pl

Lidia Czarnecka - Prostko

T: 880-145-485

lidia.czarnecka@gmail.com