Program funkcjonalno - użytkowy dla zagospodarowania wybranych terenów w Żyrardowie.

 

Lokalizacja: Żyrardów

 

Inwestor: Urząd Miasta w Żyrardowie

 

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa Jakości Środowiska Miejskiego.

Przedmiotem opracowania są projekty parków i skwerów w Żyrardowie, mające na celu poprawę jakości środowiska miejskiego.

- Teren rekreacyjno-edukacyjny - bulwary nad rzeką Pisia Gągolina

- Górny Staw

- Skwer Inwalidów

 

W ramach dofinansowania zaprojektowano parki oraz skwery o powierzchni ok. 5 ha. Projekty przewidują wykonanie podestów drewnianych, montaż elementów małej architektury, montaż oświetlenia, nasadzenia drzew i krzewów.

 

Dzięki naszym opracowaniom Żyrardów otrzymał dofinansowanie na realizację tych projektów w wysokości ponad 8 mln zł

 

Łączna powierzchnia opracowania: ok 5 ha

 

Planowany termin realizacji: 2020 r.

 

Powrót

DANE FIRMY:

LS-Project Maciej Sikorski

ul. Okulickiego 19A/15

05-825 Grodzisk Mazowiecki

NIP: 529-166-88-56

BIURO:

LS-Project Maciej Sikorski

ul. Orzeszkowej 5c

05-827 Grodzisk Mazowiecki

 

Maciej Sikorski

T: 506-189-980

biuro@ls-project.pl

Lidia Czarnecka - Prostko

T: 880-145-485

lidia.czarnecka@gmail.com